Underhållsplan

Eftersom våra lekplatser funnits i 40 år har vi kommit till en kostsam period i samfällighetens historia då platserna behöver förnyas. Under 2019 gjordes en besiktning av samtliga lekplatser utifrån de regler som gäller numera. På årsmötet 4 mars 2020 kommer denna att presenteras och en ny plan förhoppningsvis bestämmas.