Styrelsen

Föreningsstämman utser varje år en styrelse för att leda verksamheten. Styrelsens främsta uppgift är att verkställa årsstämmans beslut och att planera för att våra gemensamma ytor underhålls. Styrelsen samman­träder 4-5 gånger under året.

Styrelsen

Lisa Åhrgren, ordförande (Sömnadsvägen 8)
Martin Söderström, kassör (Brodyrvägen 31)
Mailin Mellhorn, ledamot (Myrgångsvägen 22)
Johannes Gumbel , ledamot (Spetsvägen 21)
Tomas Quistberg, ledamot (Spetsvägen 36)
Solveig Enström, ledamot (Hålsömsvägen 10)

Revisorer

Albert Sjöberg (Hålsömsvägen 39)
Sten Söderberg (Spetsvägen 34)

Valberedning

Valberedningsarbete sköts tillsvidare av styrelsen.