Styrelsen

Föreningsstämman utser varje år en styrelse för att leda verksamheten. Styrelsens främsta uppgift är att verkställa årsstämmans beslut och att planera för att våra gemensamma ytor underhålls. Styrelsen samman­träder 4-5 gånger under året.

Styrelsen

Anders Lindgren, ordförande (Sömnadsvägen 25)
Lisa Åhrgren, sekreterare (Sömnadsvägen 8)
Thomas Jansson, kassör (Hålsömsvägen29)
Olle Johansson, ledamot (Hålsömsvägen 21)
Ragnar Thorestedt, ledamot (Spetsvägen 16)
Tomas Quistberg, ledamot (Spetsvägen 36)
Solveig Enström, suppleant (Hålsömsvägen 10)

Revisorer

Albert Sjöberg (Hålsömsvägen 39)
Sten Söderberg (Spetsvägen 34)

Valberedning

Valberedningsarbete sköts tillsvidare av styrelsen.