Byalaget

Byalaget Nåntuna Södra är en frivillig intresseförening där medlemsavgiften, som tas ut vid behov, också är frivillig. Byalaget tillkom för att ta tillvara de boendes intressen gentemot kommunen och entreprenörerna, när området var nytt. Alla frågor som inte rör de gemensamma tillgångarna kan tas upp i Byalaget.

Under årens lopp har trafiken och därvid sammanhängande problem varit en ständigt återkommande fråga. Kommunen har förmåtts sätta upp permanenta farthinder, införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim och under en period fanns hastighetsbegränsande gupp och blomlådor på Myrgångsvägen och Brodyrvägen.

Gemensamma inköp har förbilligat anskaffning av värmeväxlare och garageportar.