Årsmöte för Hemslöjdens Samfällighet & Byalaget Nåntuna Södra

Måndag 11:e mars kl. 19.00 i Nåntunaskolan

  • Kommunens energirådgivare kommer och tipsar om energibesparing och klimatsmarta val kring renovering.
  • Var med och påverka våra gemensamma ytor.
  • Beslut om årsavgiften.

OBS!
Vi behöver nya ledarmöter! Hör av dig om du är intresserad! Ingen styrelse, ingen skötsel av våra lekplatser eller gemensamma ytor!