Välkommen till Hemslöjdens samfällighetsförening!

Hemslöjdens samfällighetsförening ligger i Nåntuna 6 km söder om Uppsala centrum och innefattar Brodyrvägen, Hemslöjdsvägen, Myrgångsvägen, Spetsvägen och Sömnadsvägen. Föreningen består av 150 hushåll i en blandning av kedje- och radhus som byggdes i mitten av 1970-talet. Området gränsar till tre olika förskolor, kommunalt och kooperativa, har nära till grundskola (F-5), matvarubutik, elljusspår och natur. Här finns ett bra cykelnät inom närområdet och till Uppsala stad, samt del i stadsbussnätet. Inom området finns ett flertal lekplatser och vi har nära till bra pulkabackar. Hemslöjdens samfällighetsförening arbetar för att vårt område skall förbli ett attraktivt område för våra medlemmar att bo i.

Vårens städdag 5 maj

Söndagen den 5 maj kl. 10.00 – 12.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet. I år kommer sanden i sandlådorna att bytas så passa på att ta sand och tex toppdressa gräsmattan. Kl. 12.00 bjuder föreningen på grillad korv med bröd och dryck som uppmuntran till alla som är med och städar. Plats: ”Torget”. På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt. OBS!  Vänligen respektera att containern inte får användas före städdagen! Blir det utrymme över efter att vårstädningen är genomförd kan hushållen lägga i eget trädgårdsavfall. Inget annat än trädgårdsavfall i containern då föreningen annars drabbas av dyra böter! Höstens städdag blir söndagen den 6 oktober Boka den dagen redan nu! MEDLEMSAVGIFTEN för 2019 Den obligatoriska årsavgiften för 2019 är 600 kr. Vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Betala in avgiften senast 31 maj 2019 till föreningens bankgironummer 671-1964. Ange namn och adress! Ingen årsavgift till Byalaget Nåntuna södra 2019. / Styrelsen för Hemslöjdens samfällighetsförening  

Läs mer

Årsmöte måndag 11 mars kl. 19.00

Nu är det åter igen dags för årsmöte för Hemslöjdens Samfällighet och Byalaget Nåntuna Södra! Vi ses måndagen 11 mars kl. 19.00 i Nåntuna skola. Vi får besök av en kunnig låstekniker från Certego som kommer och informerar om lås och säkerhet i din bostad! Det är dags att rensa dagvattenbrunnar. Har du en brunn på din tomt? Agenda för årsstämma för Hemslöjdens samfällighet 2019-03-11. 1. Val av stämmans ordförande, sekreterare och justerare. 2. Kallelsens utsändande. 3. Fastställande av dagordning 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. 5. Ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Arvode till styrelsens medlemmar och revisorerna. 7. Budget och årsavgift för 2019. 8. Underhåll av lekplatserna. 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 10. Datum för vårstäddag. 11. Rensning av dagvattenbrunnar. 12. Snöröjningen. 13. Ansöka om sommarjobbare. 14. Fastighetsregister. 15. Val av styrelse och styrelseordförande för 2019. 16. Val av revisorer. 17. Övriga frågor. 18. Mötets avslutande. Agenda för årsstämma för byalaget Nåntuna Södra 2019-03-11. 1. Val av stämmans ordförande, sekreterare och justerare. 2. Kallelsens utsändande. 3. Fastställande av dagordning 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. 5. Ansvarsfrihet för styrelsen. 6. Budget och årsavgift för 2019. 7. Val av styrelse och styrelseordförande för 2018. 8. Val av revisorer. 9. Övriga frågor. 10. Mötets avslutande. Välkomna! //Styrelsen

Läs mer

Höstens städdag 7 oktober!

Söndagen den 7 oktober kl. 10.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet och hjälpas åt att under några timmar göra fint. På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt. Vårt område är indelat i fyra städområden, så när du är klar på ditt område kan det behövas hjälp på något annat ställe. Om ni inte har möjlighet att delta under städdagen finns möjlighet att utföra en uppgift vid ett annat tillfälle. Om så är fallet, meddela styrelsen vilken uppgift ni väljer. Listor över vad som ska göras i respektive område ser du här: Städlistor höst 2018 Lekplatserna har stötdämpande grus. För att den stötdämpande effekten ska bibehållas behöver gruset spadvändas på samtliga lekplatser. Här finns alltså behov av spadar och grävvilliga medlemmar! Containrar kommer att finnas för det trädgårdsavfall som städas bort från de gemensamma ytorna. Tidigare erfarenheter visar att det inte räcker med en ensam container. Vi avser därför hyra två, som får stå några dagar efter städdagen. Det är inte tillåtet att lägga skräp i containrarna innan städdagen. Välkomna till årets höststädning! Boka in vårens städdag, söndagen 5 maj, redan nu! / Styrelsen för Hemslöjdens samfällighetsförening

Läs mer

Information om sommarjobbare i området

Under sommaren kommer några ungdomar från Uppsala Kommun att sommarjobba i vårt område. De ska hjälpa till att utföra diverse arbeten på våra allmänna ytor, t.ex. måla i lekparker och rensa ogräs i grusgångar. Det kostar ingenting för samfälligheten utan Uppsala Kommun är deras arbetsgivare. Arbetet har påbörjats den och kommer att pågå i ett par veckor framåt. Vi vill även passa på att påminna er som ännu inte betalat in avgiften om att göra det. Vi önskar er en glad sommar! // Styrelsen  

Läs mer