Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte i Hemslöjdens Samfällighetsförening och byalaget Nåntuna Södra önskas inkomma senast 31 Januari 2021.. Dessa mailas till styrelsen.hemslojden@gmail.com Årsmötet planeras i mars. Vi får återkomma om årsmötet är genomförbart i dessa tider. Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 4 mars 2020

Vi har kallat till årsmöte för hemslöjdens samfällighet och byalaget Nåntuna Södra den 4 mars kl 18:30 i Nåntunaskolan. Kallelsen har mailats ut via mail till de hushåll där vi har mailadresser samt delats ut till samtliga hushåll i brevlådan. Skulle vi sakna er mailadress får ni gärna maila in den till oss på ordforande@hemslöjden.info

Läs mer

Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte i Hemslöjdens Samfällighetsförening och byalaget Nåntuna Södra önskas inkomma under januari månad. Dessa mailas till ordforande@hemslöjden.info Årsmötet är planerat till onsdagen den 4 mars i Nåntunaskolan mellan 18:30-20:30. Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Mvh Styrelsen

Läs mer

Bluffmakare i farten?

Några har fått samtal från en VVS firma som erbjuder spolning av ledningarna och hänvisar till att samfälligheten beslutat detta. Vi vill förtydliga detta inte stämmer. Vill ni spola ledningarna så har vi sedan tidigare upptäckt att Uppsala Vatten är det bästa och billigaste alternativet. Mvh Styrelsen

Läs mer