Underhållsplan

Eftersom våra lekplatser funnits i 40 år har vi kommit till en kostsam period i samfällighetens historia då platserna behöver förnyas. 2007 kom dessutom nya bestämmelser för lekplatssäkerhet varför planering för renoveringar påbörjades. Först ut var förbättringar på Vinbärsparken 2013 och därefter följde totalrenovering av nuvarande Dinoparken 2016. Planen har varit att fortsätta med totalrenovering av även lekplats Båten men där har vi stött på patrull. Platsens belägenhet gör att sådan renovering blir för kostsam. Platsens framtid måste åter tas upp på kommande årsmöten.
Med tanke på kostnaden för de senaste ingreppen kommer vi nu ta en renoveringspaus och fokusera på att åter samla in pengar via årsavgifter. I nuläget ligger fokus på underhåll samt löpande utbyte av gamla träd i Körsbärsparken. När det åter finns utrymme för nya lekplatsförbättringar står Klättertornet på tur och därefter Loket.