Styrelsen

Föreningsstämman utser varje år en styrelse för att leda verksamheten. Styrelsens främsta uppgift är att verkställa årsstämmans beslut och att planera för att våra gemensamma ytor underhålls. Styrelsen samman­träder 4-5 gånger under året.

Styrelsen

Ylva Lundgren, ordförande (Spetsvägen 7)                                                                                                             Ingrid Ahlkvist, kassör (Myrgångsvägen 7)
Henrik Hedlund, ledamot (Spetsvägen 13)
Anders Lindgren, ledamot (Sömnadsvägen 25)
Olle Johansson, ledamot (Hålsömsvägen 21)                                                                                                            Lisa Åhrgren, ledamot (Sömnadsvägen 8)                                                                                                           Thomas Jansson, ledamot (Hålsömsvägen 29)

Revisorer

Albert Sjöberg (Hålsömsvägen 39)
Sten Söderberg (Spetsvägen 34)

Valberedning

Siv Asplund  (Sömnadsvägen 19)

Hans Norrman (Brodyrvägen 25)