Städdagar

Två gånger per år städar vi de gemensamma ytorna i föreningen. Detta sker normalt första söndagen i maj samt första helgen i oktober och samtliga hushåll önskas närvara.

Start kl 10:00 vid torget.

Innan arbetet startar träffas vi vid ”torget” (anslagstavlan och basketkorgen) för information och fördelning av arbetet.

– Vi krattar löv
– Vi klipper häckar
– Rensar ogräs
– Målar
– Lagar

Efter arbetets avslutande på vårstäddagen brukar vi grilla korv och umgås en liten stund på stående fot.