Kan ni inte delta på städdagen 6 maj?

Om ni inte kan delta på städdagen den 6:e maj finns det möjlighet att välja ut ett, eller flera, uppdrag och göra vid något annat tillfälle. Meddela då styrelsen vad ni gör så att vi kan bocka av det från listan. I dokumentet Städlistor vår 2018 finns det beskrivet vad som ska göras och i dokumentet Karta städområden NY finns en karta över området och de ytor som ska tas om hand. Tack för att ni hjälper till att göra vårt närområde trivsammare! // Styrelsen Karta städområden NY Städlistor vår 2018

Läs mer

Vårens städdag 2018!

Dags igen att städa samfällighetsföreningens gemensamma ytor! Söndagen den 6 maj kl. 10.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet och hjälpas åt att under några timmar göra fint. På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt. Vårt område är indelat i fyra städområden, så när du är klar på ditt område kan det behövas hjälp på något annat ställe. Städlistorna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Om ni inte har möjlighet att delta under städdagen finns möjlighet att utföra en uppgift vid ett annat tillfälle. Om så är fallet, meddela styrelsen vilken uppgift ni väljer. Vi hoppas förstås på sol och värme och kl. 12.00 bjuder föreningen på grillad korv med bröd och dryck som uppmuntran till alla som är med och städar. Plats: ”Torget”. OBS! Vänligen respektera att containern inte får användas före städdagen! Blir det utrymme över efter att vårstädningen är genomförd kan hushållen lägga i eget trädgårdsavfall. Inget annat än trädgårdsavfall i containern då föreningen annars drabbas av dyra böter! Höstens städdag blir söndagen den 7 oktober. Boka den dagen redan nu! VÄLKOMNA TILL ÅRETS VÅRDAGSTÄDNING!  / Styrelsen

Läs mer