Historik

Samfälligheten och byalaget under snart 40 år.

Som ny ordförande fick jag tillgång till den dokumentation som finns kvar från årens lopp. Det blev en intressant läsning för en kalenderbitare som jag, här presenterar jag en del av mina fynd.

Byalaget bildades 2/2 1977 och Samfällighetens första stadgar dokumenterades 16/6 1977, vi fyller alltså 40 nästa år!
Slående är att det inte förekommer något nytt under solen: Redan 1977 påpekar man att bussförbindelserna måste förbättras, 1980 tas parkeringsproblematiken upp för första gången, 1981 läggs pengar på de första lekplatsförbättringarna, 1982 kritiseras snöröjningen och 1987 funderar man över hur man ska få fler att delta i städdagarna.

Styrelsen

Det verkar också vara ett återkommande problem att förnya styrelsen. Sedan 1977 har samfälligheten bara haft 5 olika ordföranden om man räknar med mig. Initialt hade Byalaget en egen ordförande men från 1980 är styrelsen den samma för samfälligheten och byalaget. Samfällighetens första ordförande var Sten Söderberg vår nuvarande revisor, som således varit engagerad i styrelsens arbete under alla år – imponerande!

Årsavgifter

Årsavgifterna för samfälligheten har av naturliga skäl ökat med tiden bl.a. pga. ökat renoveringsbehov på våra lekplatser som också närmar sig 40 år.

DIAGRAM!!!

Byalaget var mer aktivt tidigare när det anordnades majbrasa med fyrverkeri årligen, 1992 drogs fyrverkeriet in och från 1993 försvann även själva majbrasan i närområdet. Nu används Byalagets pengar till farthinder i form av blomlådor och bidrag till isbanan vid Nåntunaskolan de år kommunen inte står för anläggningen.

Gästparkeringen

1982 föreslås kontakt med kommunen för att anordna P-förbud på våra gator och bygga gästparkering. 1994 har gästparkeringen på Brodyrvägen uppenbarligen funnits ett par år för då beslutas om avhysning av en husvagn och man sätter upp en 72-timmarsskylt, 2011 byts skylten till max 48 timmar. I år (2016) erhåller vi beslut från kommunen att anläggandet gjorts utan bygglov men att det är preskriberat och parkeringen får vara kvar.

Lekplatserna

Lekplatserna är så klart det som kostat samfälligheten mest. Ur diverse protokoll kan man se att Loket köptes in 1982, flera sittgrupper inhandlades 1990 och redan 1994 får man leja ut renoveringsarbetet till snickare pga. dåligt deltagande på städdagarna. 1995 inköps ett torn för 8000 kr, 1996 inköps en sälgunga, stor lekbåt och gungdäck för totalt 19400 kr, året därpå läggs kostnader på grusförbättringar på lekplatserna. Fem nya gungar, fyra gunghästar och ett staket inhandlas 1999 samtidigt som ett lekhus i Vinbärsparken nedmonteras 1999 och 2001 Inköps klättertornet för 25000 kr.
2007 har nya bestämmelser för lekplatssäkerhet kommit och kostnaderna för uppdateringar av lekplatserna börjar bli än mer kännbara. Det året avsätts 90000 kr bara för att uppnå grundläggande säkerhetsnivåer. 2008 konstateras att de akuta renoveringarna kommer gå på 160000 kr och i samma veva konstateras att vi måste skapa en vattenfond då försäkringsperioden för de nu 30 år gamla gemensamma vattenrören i området gått ut. Årsavgiften till samfälligheten stiger avsevärt. 2012 görs igen en mindre renovering av lekplats med inköp av ett begagnat lektorn för 10000 kr.
Styrelsen beslutar att grundläggande renoveringar måste genomföras på ett flertal lekplatser. Detta kommer innebära stora kostnader under en period för att därefter få ett flertal år av avsevärt mindre underhållsbehov. Under 2016 kommer den största lekplatsutgiften någonsin tas då lekplatsen mellan Brodyrvägen och Hålsömsvägen totalrenoveras för 270000 kr. Samtliga stora kostnader är godkända vid årsmöten.
Två mindre lekplatser har sedan 1977 lagts ner.

Diverse

Samfälligheten och byalaget har på många olika sätt försökt förbättra vår närmiljö. 1977 konstaterades att de vita staket som hunnit sättas upp inte var så praktiska varför man fick igenom att övriga staket skulle få brun lasyr, vilket är förklaringen till de olika färgerna i vårt område.
1980 föreslås farthinder på våra gator, något kommunen godkänner om vi själva bekostar det hela. Det dröjer tills 2010 tills kommunen bekostar vägguppen.
Startåret noteras att det finns 40 förskoleplatser i närområdet men 80 barn med förskolebehov. På den s.k. A-platsen där man funderat på att anlägga fotbolls- och/eller landhockeybana byggs istället 1989 en barnstuga (nuvarande förskolor Glader och Kojan).
Byalaget har under åren bekostat undersökning av anläggningsfel, deltagande i motionslopp för boende, hjälp med mobila farthinder och skyltar, bidrag till skateboardramp i Bergsbrunna, samt lekredskap och isbana vid Nåntunaskolan. Man har via kommunen fått till stånd den stig mellan hästhagarna som leder till elljusspåret men inte fått igenom förslaget om en grovtvättstuga bekostad av kommunen.
Samfälligheten hade under 80- och början på 90-talet en verktygsarsenal att låna ut till medlemmarna, samordnade 2006 byte av garagedörrar i 36 hushåll och diskuterade samma år möjligheten till gemensamma grovsophus. Snöröjningen har varit ett återkommande problem under hela områdets historia vad gäller våra gemensamma ytor (12:8-ytorna).

Styrelsen och rättvisan…

2001 fick styrelsen betala en straffavgift på 400 kr då man glömt att larma på Nåntunaskolan efter ett årsmöte vilket ledde till utryckning. Detta har dock inte hänt därefter.
Samma år fick styrelsen ett anonymt hotbrev efter inköp av en klätterställning och man fann även att stora stenar gömts i gruset nedanför klätterställningen. Detta polisanmäldes men uppklarades aldrig. Samma år skedde en hel del skadegörelse på Nåntunaskolan och Myrgångens förskola vilket föranledde vuxenvandringar i området där Byalaget även deltog.
2009 inkom ett brev med kraftig kritik på styrelsens arbete som delvis ansågs vara totalitärt. Brevskrivaren föreslog att samfälligheten skulle läggas ner då vi inte lät tillräckligt många komma till tals. Vi är dock skyldiga enligt lagen att ha en samfällighet och kämpar hela tiden för att få in nya medlemmar i styrelsen. Brevskrivaren hade rätt i vissa saker, stadgarna förnyades på hemsidan, hen invaldes i styrelsen men flyttade från området kort därpå.
2015 anmäldes styrelsen för olovligt anläggande av parkeringsplats men detta ärende är, som tidigare angivits, nu avskrivet.

Framtiden

1981 byggdes vår anslagstavla som står på ”torget” att användas till spridning av information och på senare tid har vi haft en hemsida. Information har spridits genom lappar i våra brevlådor men det verkar vara dags att i högre utsträckning hoppa på e-posttåget och börja sköta vår korrespondens per mail.
Lekplatsrenoveringarna de närmaste åren kommer bli kostsamma men leder förhoppningsvis därefter till några lugnare år med lägre årsavgifter.
Vi kommer i styrelsen och på årsstämmor fortsätta debattera snöröjning, lekplatser, katter i närområdet, soptunnor på gatorna, asfaltering av gångvägar och hur vi ökar engagemanget för vårt närområde. På senaste årsstämman kom i alla fall 32 personer vilket gränsar till rekord. Ska vi sikta på 50 nästa år??

 

Christina Lundberg

Ordförande i Hemslöjdens samfällighetsförening och Byalaget Södra Nåntuna.
20/3 2016.