2017-03-09: Årsstämma

Välkomna på årsstämma för Hemslöjdens samfällighetsförening samt Byalaget Nåntuna Södra den 9 mars kl 18:30 i Nåntunaskolan. Thomas Hagström, arborist, från Uppsala Fastighetstjänst håller ett kort föredrag om fällning, beskärning och plantering av träd. Du finner  kallelse och verksamhetsberättelse här. Dagordning_årsstämma_2017 Inbjudan_årsmöte_2017 Verksamhetsberättelse_2016

Läs mer

2016-10-09: Höstens städdag

Söndag 9 oktober samlas vi igen vid torget kl. 10.00 för höstens städdag. Som vanligt är det fokus på lekplatserna med spadvändning av gruset, ogräsrensning och häckklippning. Den nya lekplatsen med de färgglada djuren (mellan Brodyrvägen och Hålsömsvägen), som vi framöver kommer kalla ”Dinoparken” behöver färdigställas med plantering i odlingslådan. Jord kommer den 7 oktober och vi kommer dela en del av plantorna från odlingen på Körsbärsparken. Många lekredskap behöver målas, men detta kommer vi spara till vårstädningen då förutsättningarna är bättre. Väl mött med lämpliga redskap och gott humör! Styrelsen!

Läs mer