Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte i Hemslöjdens Samfällighetsförening och byalaget Nåntuna Södra önskas inkomma under januari månad. Dessa mailas till ordforande@hemslöjden.info Årsmötet är planerat till onsdagen den 4 mars i Nåntunaskolan mellan 18:30-20:30. Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Mvh Styrelsen

Läs mer

Bluffmakare i farten?

Några har fått samtal från en VVS firma som erbjuder spolning av ledningarna och hänvisar till att samfälligheten beslutat detta. Vi vill förtydliga detta inte stämmer. Vill ni spola ledningarna så har vi sedan tidigare upptäckt att Uppsala Vatten är det bästa och billigaste alternativet. Mvh Styrelsen

Läs mer