Dokument från årsstämma

Protokollet från årsstämman är nu färdigt. Undertecknat protokoll finns hos Ordföranden. Nu finns presentationen som hölls av Energi och klimatrådgivarna vid årsstämman publicerad i dokumentarkivet. Även den vattenskiss som delgavs under årsstämman samt verksamhetsberättelsen för 2017 finns tillgängliga. Dokumentarkivet hittar Du i menyn under ”Om Oss”. Länk till dokumentet hittar du även längst ner i detta inlägg. Dokumentarkivet Årsmötesprotokoll 2018-03-06 Verksamhetsberättelse 2017 Presentation, Solenergi (Energi och klimatrådgivarna), Årsmötet 2018 Vattensystem, skiss

Läs mer

2017-10-08, Städdag

Vi samlas söndagen den 8 oktober kl. 10.00 och hjälps åt att under några timmar göra fint. På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att våra gemensamma ytor ska hållas snygga. Vårt område är indelat i städområden och alla boende har ansvar för att städa sitt område. Tänk på att städområdena är mycket olika, så när du är klar på ditt område kan det behövas hjälp på något annat ställe. Lekplatserna har nu försetts med stötdämpande grus. För att den stötdämpande effekten ska bibehållas behöver gruset spadvändas på samtliga sex lekplatser (sanden i sandlådorna behöver inte åtgärdas!). Här finns alltså behov av spadar och grävvilliga medlemmar! Dessutom ska det nyplanteras lite i Körsbärsparken. Containrar kommer att finnas för det trädgårdsavfall som städas bort från de gemensamma ytorna. Tidigare erfarenheter visar att det inte räcker med en ensam container. Vi avser därför hyra två, som får stå några dagar efter städdagen dels vid vändplatsen på Spetsvägen, dels vid Sömnadsvägens vändplan. Välkomna till årets höststädning! Nedan följer listor på vad som behöver göras per område. Att göra Städområde Väst Allmänt att göra Rensa bort ogräs mellan kantstenar och asfalt Kratta bort gamla löv Klippa bort vattenskott från trädstammar Transportera trädgårdsavfall till container Vinbärsparken (A) att göra Spadvända grus Kratta bort gamla kottar och löv Rensa ogräs, frfa kring gungor och buskar Transportera trädgårdsavfall till container Båten (B) att göra Rensa ogräs Transportera trädgårdsavfall till container Dinoparken (C) att göra Spadvända grus Kratta bort gamla löv Rensa ogräs Transportera trädgårdsavfall till[…]

Läs mer