Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte i Hemslöjdens Samfällighetsförening och byalaget Nåntuna Södra önskas inkomma senast 31 Januari 2021.. Dessa mailas till styrelsen.hemslojden@gmail.com

Årsmötet planeras i mars. Vi får återkomma om årsmötet är genomförbart i dessa tider.

Styrelsen