Motioner till årsmöte

Motioner till årsmöte i Hemslöjdens Samfällighetsförening och byalaget Nåntuna Södra önskas inkomma under januari månad. Dessa mailas till ordforande@hemslöjden.info

Årsmötet är planerat till onsdagen den 4 mars i Nåntunaskolan mellan 18:30-20:30. Kallelse till årsmötet kommer inom kort. Mvh Styrelsen