Vårens städdag 5 maj

Söndagen den 5 maj kl. 10.00 – 12.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet.

I år kommer sanden i sandlådorna att bytas så passa på att ta sand och tex toppdressa gräsmattan.

Kl. 12.00 bjuder föreningen på grillad korv med bröd och dryck som uppmuntran till alla som är med och städar. Plats: ”Torget”.

På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt.

OBS!  Vänligen respektera att containern inte får användas före städdagen!
Blir det utrymme över efter att vårstädningen är genomförd kan hushållen lägga i eget trädgårdsavfall. Inget annat än trädgårdsavfall i containern då föreningen annars drabbas av dyra böter!

Höstens städdag blir söndagen den 6 oktober
Boka den dagen redan nu!

MEDLEMSAVGIFTEN för 2019

Den obligatoriska årsavgiften för 2019 är 600 kr.
Vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Betala in avgiften senast 31 maj 2019 till föreningens bankgironummer 671-1964. Ange namn och adress!

Ingen årsavgift till Byalaget Nåntuna södra 2019.

/ Styrelsen för Hemslöjdens samfällighetsförening