Årsmöte måndag 11 mars kl. 19.00

Nu är det åter igen dags för årsmöte för Hemslöjdens Samfällighet och Byalaget Nåntuna Södra! Vi ses måndagen 11 mars kl. 19.00 i Nåntuna skola.

Vi får besök av en kunnig låstekniker från Certego som kommer och informerar om lås och säkerhet i din bostad!

Det är dags att rensa dagvattenbrunnar. Har du en brunn på din tomt?

Agenda för årsstämma för Hemslöjdens samfällighet 2019-03-11.

1. Val av stämmans ordförande, sekreterare och justerare.
2. Kallelsens utsändande.
3. Fastställande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Arvode till styrelsens medlemmar och revisorerna.
7. Budget och årsavgift för 2019.
8. Underhåll av lekplatserna.
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
10. Datum för vårstäddag.
11. Rensning av dagvattenbrunnar.
12. Snöröjningen.
13. Ansöka om sommarjobbare.
14. Fastighetsregister.
15. Val av styrelse och styrelseordförande för 2019.
16. Val av revisorer.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.

Agenda för årsstämma för byalaget Nåntuna Södra 2019-03-11.

1. Val av stämmans ordförande, sekreterare och justerare.
2. Kallelsens utsändande.
3. Fastställande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Budget och årsavgift för 2019.
7. Val av styrelse och styrelseordförande för 2018.
8. Val av revisorer.
9. Övriga frågor.
10. Mötets avslutande.

Välkomna!

//Styrelsen