Höstens städdag 7 oktober!

Söndagen den 7 oktober kl. 10.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet och hjälpas åt att under några timmar göra fint.

På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt. Vårt område är indelat i fyra städområden, så när du är klar på ditt område kan det behövas hjälp på något annat ställe.

Om ni inte har möjlighet att delta under städdagen finns möjlighet att utföra en uppgift vid ett annat tillfälle. Om så är fallet, meddela styrelsen vilken uppgift ni väljer. Listor över vad som ska göras i respektive område ser du här: Städlistor höst 2018

Lekplatserna har stötdämpande grus. För att den stötdämpande effekten ska bibehållas behöver gruset spadvändas på samtliga lekplatser. Här finns alltså behov av spadar och grävvilliga medlemmar!

Containrar kommer att finnas för det trädgårdsavfall som städas bort från de gemensamma ytorna. Tidigare erfarenheter visar att det inte räcker med en ensam container. Vi avser därför hyra två, som får stå några dagar efter städdagen. Det är inte tillåtet att lägga skräp i containrarna innan städdagen.

Välkomna till årets höststädning!

Boka in vårens städdag, söndagen 5 maj, redan nu!

/ Styrelsen för Hemslöjdens samfällighetsförening