Kan ni inte delta på städdagen 6 maj?

Om ni inte kan delta på städdagen den 6:e maj finns det möjlighet att välja ut ett, eller flera, uppdrag och göra vid något annat tillfälle. Meddela då styrelsen vad ni gör så att vi kan bocka av det från listan.

I dokumentet Städlistor vår 2018 finns det beskrivet vad som ska göras och i dokumentet Karta städområden NY finns en karta över området och de ytor som ska tas om hand.

Tack för att ni hjälper till att göra vårt närområde trivsammare!

// Styrelsen

Karta städområden NY

Städlistor vår 2018

Våren, Betesmark, Fluffig, Bud, Träd