Vårens städdag 2018!

Dags igen att städa samfällighetsföreningens gemensamma ytor!

Söndagen den 6 maj kl. 10.00 samlas vi vid ”Torget” för att fördela arbetet och hjälpas åt att under några timmar göra fint.

På städdagarna har samtliga hushåll skyldighet att delta för att vårt gemensamma område ska hållas snyggt. Vårt område är indelat i fyra städområden, så när du är klar på ditt område kan det behövas hjälp på något annat ställe.

Städlistorna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Om ni inte har möjlighet att delta under städdagen finns möjlighet att utföra en uppgift vid ett annat tillfälle. Om så är fallet, meddela styrelsen vilken uppgift ni väljer.

Vi hoppas förstås på sol och värme och kl. 12.00 bjuder föreningen på grillad korv med bröd och dryck som uppmuntran till alla som är med och städar. Plats: ”Torget”.

OBS! Vänligen respektera att containern inte får användas före städdagen!

Blir det utrymme över efter att vårstädningen är genomförd kan hushållen lägga i eget trädgårdsavfall. Inget annat än trädgårdsavfall i containern då föreningen annars drabbas av dyra böter!

Höstens städdag blir söndagen den 7 oktober. Boka den dagen redan nu!

VÄLKOMNA TILL ÅRETS VÅRDAGSTÄDNING!

 / Styrelsen

Krokus, Våren, Lenz, Tidig Blunder