Dokument från årsstämma

Protokollet från årsstämman är nu färdigt. Undertecknat protokoll finns hos Ordföranden.

Nu finns presentationen som hölls av Energi och klimatrådgivarna vid årsstämman publicerad i dokumentarkivet. Även den vattenskiss som delgavs under årsstämman samt verksamhetsberättelsen för 2017 finns tillgängliga.

Dokumentarkivet hittar Du i menyn under ”Om Oss”. Länk till dokumentet hittar du även längst ner i detta inlägg.

Dokumentarkivet

Årsmötesprotokoll 2018-03-06
Verksamhetsberättelse 2017

Presentation, Solenergi (Energi och klimatrådgivarna), Årsmötet 2018
Vattensystem, skiss